Program Semináře 2018

20. září 2018, posluchárna F2, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno

15:00 -15:10ZahájeníRikard von Unge (ředitel ÚTFA PřF MU)
Jaroslav Beránek (předseda JČMF, pobočného spolku Brno)
15:10 -15:40Z historie fyziky v pavilonu 6Martin Černohorský (PřF MU)
15:40 -16:10Záludné výběrové efekty v astronomiiJiří Grygar (FzÚ AV ČR Praha)
a astrofyzice
16:10 -16:40Maupertuis a variační principJiří Langer (MFF UK Praha)
16:40 -16:45Hudební vystoupeníDechové trio Komorní dechové harmonie Brno
16:45 -17:00Přestávka
17:00 -18:00Současnost a perspektivy výzkumu Zástupci fyzikálních ústavů PřF MU
na fyzikálních ústavech PřF MURikard von Unge, Dominik Munzar
Jan Čech, Zdeněk Bochníček
18:00 -18:05Hudební vystoupeníDechové trio Komorní dechové harmonie Brno
18:05 -18:25Současnost a perspektivy výukyJana Musilová (PřF MU)
na fyzikálních ústavech PřF MU
18:25 -18:40Z pedagogicko-fyzikálních seminářůMarie Fojtíková (JČMF)
a dalších aktivit profesora Černohorského
18:40 -18:55Hudební vystoupeníDechové trio Komorní dechové harmonie Brno
18:55 -19:00ZávěrJana Jurmanová a Miloslav ZejdaPořadatelem akce je Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a  Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno. Programem budou jako moderátoři provázet Jana Jurmanová, JČMF, a Miloslav Zejda, PřF MU. Dechové trio Komorní dechové harmonie Brno vystoupí ve složení Zdeněk Mikulášek, Jaroslav Strmiska a Aleš Novotný.