Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno, pořádají ve čtvrtek dne 20. září 2018 seminář

Fyzika na „fyzice“ v Brně — historie, současnost, perspektivy


u příležitosti životního jubilea významného fyzika a pedagoga profesora Martina Černohorského v době 15:00 -19:00 v posluchárně F2 pavilonu 6 na Přírodovědecké fakultě MU, Kotlářská 2, Brno.


Přírodovědecká fakulta MU Masarykova univerzita Jednota českých matematiků a fyziků
18.10.2018: Video ze semináře
11.9.2018: Finální verze plakátu semináře
5.9.2018: Článek z Čs. čas. fyz. 68 (2018) o prof. Černohorském od prof. von Ungeho.
18.6.2018: Plakát Semináře 2018
12.6.2018: Předběžná verze webových stránek Semináře 2018